Lidmaatschap

Het lidgeld 2024  bedraagt €10  voor een elektronische versie van de bulletins per mail , zoniet €15 (in België) voor wie een papieren versie per post verkiest.

Deze bijdrage dient overgemaakt te worden op de rekening van de SBEP  – Iban: BE32 0680 7250 5002.