l’Entier Postal

Historiek

Het tijdschrift “L’Entier Postal”, uitgegeven door de “Associations des Collectionneurs d’Entiers Postaux” (Parijs), verscheen voor het eerst

in januari 1936.

Vanaf 1938 kwam er samenwerking met “La Société d’Etude de l’Entier Postal” in Brussel.

De uitgave werd in de jaren 1940-1945 opgeschort.

In 1946 werd de publicatie hervat (5e jaar van publicatie).

Vanaf april 1946 werd het eveneens het tijdschrift van de “Nederlandsche Vereeniging van Poststukkenverzamelaars”.

In februari 1947 werd de Belgische vereniging herdoopt tot “Société Belge de l’Entier Postal”.

In 1969 verandert het drukproces en het formaat van de tijdschriften en eindigt de samenwerking met de Nederlandse kring.

…………………………………………

In onderstaand document hebben we in alfabetische volgorde alle gepubliceerde artikelen opgesomd (met vermelding van de jaargang, gevolgd door het paginanummer).

Op aanvraag kunnen onze LEDEN, tegen kostprijs, fotokopieën verkrijgen bij onze bibliothecaris

Edy Pockelé.

(Opgelet: Alle artikelen zijn ééntalig Frans !)

>>> Artikelen <<<